Book DetailsCover page image

Духовні виміри барокового тексту: Літературознавчі дослідження

By Ігор Ісіченко

2016 | Наукове видавництво «Акта» (external site)
Copy Available: Yes

Language: Ukrainian
Pages: 592
ISBN: 978-966-8917-71-4 (cloth)


Нова збірка літературознавчих статей присвячена аналізові творів національного письменства XVII-XVIII ст. як явищ християнської культури, що відображають самобутність київської духовної традиції та її включеність до загальноєвропейського релігійного контексту.

Книги містить шість розділів: 1. Механізми творення тексту. 2. Текст як феномен містичного діялогу. 3. Текст як феномен полемічного діялогу. 4. Поетика тексту. 5. Літературні тенденції. 6. Бароковий текст у сучасному дискурсі.