Book DetailsCover page image

Odwaga i strach

By Ola Hnatiuk

2016 | Wydawnictwo KEW (external site)
Copy Available: Yes

Language: Polish
Edition: 2
Pages: 720
ISBN: 978-83-7893-085-3 (e-book)


Odwaga i strach to opowieść o postawach ludzkich w obliczu zagrożenia życia. Autorka ukazuje historię okupowanego Lwowa na poziomie mikrohistorii, z perspektywy historii osobistych. Jednak nie tylko na tym polega niezwykłość tej książki, opartej na pamiętnikach, wspomnieniach, listach, a nawet zeznaniach. To opowieść o ludzkich losach, a zarazem o historii polskiej, ukraińskiej i żydowskiej inteligencji, o skomplikowanych relacjach między jej przedstawicielami, o różnych przejawach solidarności i wrogości, u których podstaw leżały odwaga i strach.