Book DetailsCover page image

У колі української сецесії: Bибрані проблеми поетики творчості письменників «Молодої Музи»

By Аґнєшка Матусяк

2016 | Літературна аґенція «Піраміда» (external site)
Copy Available: Yes

Language: Ukrainian
Pages: 404
ISBN: 978-966-441-429-3 (cloth)


У дослідженні сецесійного дискурсу в українській культурі й літературі кінця XIX — початку XX ст. поетика молодомузівців вписана в широку європейську течію. Ключем до пошуку цілісності явищ молодомузівської літературної практики є фундаментальне мистецьке осердя сецесії: лінія, яка окреслила засадничу форму її власної ориґінальної іконосфери. У творчості «Молодої Музи» цю лінію виокремлено з перспективи трьох вузлових позицій: музики, танцю і природи, що потрактовані як певні екрани, на яких митців-молодомузівці здійснили проекцію своїх ідеалів та прагнень.