Book DetailsCover page image

На перехресних стежках: Іван Франко та єврейське питання у Галичині

Edited By Алоїз Вольдан, Олаф Терпіц

2016 | «Часопис "Критика"» (external site)
Copy Available: Yes

Language: Ukrainian
Pages: 184
ISBN: 978-966-8978-93-7 (paper)


*Compiled by Alois Woldan and Olaf Terpitz

A few passages are in German.

Збірка «На перехресних стежках: Іван Франко та єврейське питання у Галичині» містить матеріяли міжнародної наукової конференції «Іван Франко і єврейське питання у Галичині: міжкультурні зустрічі й динаміка у творчості українського письменника» (24–25 жовтня 2013 року, Віденський університет).

У статтях дев'яти літературознавців та істориків із Австрії, Ізраїлю, Польщі, США й України окреслено культурний, історичний і біографічний контексти Франкової рецепції єврейського питання, досліджено, яке місце посідала тема єврейства у спадщині письменника, проаналізовано його двоїсту позицію «між філосемітизмом і антисемітизмом» на «перехресних стежках» імперської та національної, народницької та соціялістичної візій, висвітлено зміст і підґрунтя суперечливого ставлення до євреїв і юдаїзму, в протилежний спосіб потрактовані у літературних творах і наукових працях, публіцистиці та листуванні Франка.